Mua iphone cu gia cao

Bảng giá thu mua iPhone cũ

GIÁ THU MUA IPHONE THAM KHẢO NGÀY 28/11/2016 - GỌI 0188.9977.775
ĐỜI MÁY IPHONE THU MUA Giá thu cũ đẹp 99% Trừ trầy kính Trừ trầy vỏ Trừ phụ kiện Trừ màn hư
iPhone 5 16gb màu đen 2tr000 300 400 100 600
iPhone 5 16gb màu trắng 2tr100 300 400 100 600
iPhone 5 32gb màu đen 2tr200 300 400 100 600
iPhone 5 32gb màu trắng 2tr300 300 400 100 600
iPhone 5 64gb màu đen 2tr300 300 400 100 600
iPhone 5 64gb mau trắng 2tr400 300 400 100 600
           
iPhone 5s 16gb màu đen 3tr000 300 400 100 800
iPhone 5s 16gb màu trắng 3tr100 300 400 100 800
iPhone 5s 16gb màu Gold 3tr200 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu đen 3tr200 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu trắng 3tr300 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu Gold 3tr400 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb màu đen 3tr400 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb mau trắng 3tr500 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb màu Gold 3tr600 300 400 100 800
           
iPhone 6 16gb màu đen 5tr000 500 800 200 1600
iPhone 6 16gb màu trắng 5tr200 500 800 200 1600
iPhone 6 16gb màu Gold 5tr300 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb màu đen 6tr000 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb mau trắng 6tr200 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb màu Gold 6tr300 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu đen 6tr300 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu trắng 6tr500 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu Gold 6tr700 500 800 200 1600
           
iPhone 6 Plus 16gb màu đen 6tr000 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 16gb màu trắng 6tr200 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 16gb màu Gold 6tr400 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu đen 7tr200 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu trắng 7tr500 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu Gold 7tr700 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb màu đen 7tr800 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb mau trắng 8tr000 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb màu Gold 8tr200 700 800 200 2200
           
iPhone 6s 16gb màu đen 7tr000 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu trắng 7tr200 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu Gold  7tr400 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu Rose 7tr400 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu đen 8tr700 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb mau trắng 8tr800 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu Gold 9tr000 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu Rose 9tr000 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu đen 9tr000 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu trắng 9tr200 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu Gold 9tr500 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu Rose 9tr500 600 1000 300 2700
           
iPhone 6s Plus 16gb màu đen 8tr100 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu trắng 8tr300 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu Gold 8tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu Rose 8tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu đen 11tr000 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu trắng 11tr000 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu Gold 11tr200 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu Rose 11tr200 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu đen 11tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu trắng 11tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu Gold / Rose 11tr700 800 1200 300 4500