Mua iphone cu gia cao

Bảng giá thu mua iPhone cũ

  Bảng giá thu mua iPad & iPhone phiên bản quốc tế hàng chính hãng Apple
Sản phẩm STT Loại máy Phiên bản quốc tế cũ > 95% Khấu trừ giá theo tình trạng Phiên bản quốc tế mới 100%  
 
8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb Vỏ sườn trầy Màn hình trầy 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb
iPhone 1  iPhone 4 đen   1tr000 1tr000     -200 -200        
2  iPhone 4 trắng   1tr000 1tr500     -200 -200        
3  iPhone 4s đen   1tr500 1tr500 1tr500   -200 -200        
4  iPhone 4s trắng   1tr500 1tr500 1tr500   -200 -200        
5  iPhone 5 đen   3tr000 3tr000 3tr200   -300 -400        
6  iPhone 5 trắng   3tr200 3tr200 3tr400   -300 -400        
7  iPhone 5s đen   4tr200 4tr000 4tr200   -400 -500        
8  iPhone 5s trắng   4tr200 4tr300 4tr500   -400 -500        
9  iPhone 5s Gold   4tr300 4tr200 4tr500   -400 -500        
10  iPhone 5c   3tr000 3tr000 3tr000              
11  iPhone 6 đen  
8tr500
 
 
9tr200
 

10tr000
 
           
12  iPhone 6 trắng  
8tr700
 
  9tr200 10tr000            
13  iPhone 6 Gold  
9tr000
 
  9tr500 10tr300            
14  iPhone 6 Plus đen  
10tr500
 
  10tr700
11tr000
           
15  iPhone 6 Plus trắng   10tr500   10tr700
11tr200
 
           
16  iPhone 6 Plus Gold   11tr000   11tr500
12tr000
 
           
Sản phẩm STT Loại máy Máy cũ Khấu trừ theo tình trạng máy Máy mới
8Gb 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb Vỏ sườn trầy Màn hình trầy 16Gb 32Gb 64Gb 128Gb
iPad 1  iPad 1 (3G)                      
2  iPad 1 Wifi                      
3  iPad 2 (3G)                      
4  iPad 2 Wifi                      
5  iPad 3 (3G)                      
6  iPad 3 Wifi                      
7  iPad 4 (3G)                      
8  iPad 4 Wifi                      
9  iPad Air (3G)                      
10  iPad Air Wifi                      
11  iPad Mini (3G)                      
12  iPad Mini Wifi