Mua iphone cu gia cao

Bảng giá thu mua iPhone cũ

GIÁ THU MUA IPHONE THAM KHẢO NGÀY 28/11/2016 - GỌI 0188.9977.775
ĐỜI MÁY IPHONE THU MUA Giá thu cũ đẹp 99% Trừ trầy kính Trừ trầy vỏ Trừ phụ kiện Trừ màn hư
iPhone 5 16gb màu đen 1tr800 300 400 100 600
iPhone 5 16gb màu trắng 1tr800 300 400 100 600
iPhone 5 32gb màu đen 1tr900 300 400 100 600
iPhone 5 32gb màu trắng 1tr900 300 400 100 600
iPhone 5 64gb màu đen 2tr000 300 400 100 600
iPhone 5 64gb mau trắng 2tr000 300 400 100 600
           
iPhone 5s 16gb màu đen 2tr800 300 400 100 800
iPhone 5s 16gb màu trắng 2tr800 300 400 100 800
iPhone 5s 16gb màu Gold 2tr800 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu đen 3tr000 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu trắng 3tr000 300 400 100 800
iPhone 5s 32gb màu Gold 3tr000 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb màu đen 3tr200 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb mau trắng 3tr200 300 400 100 800
iPhone 5s 64gb màu Gold 3tr200 300 400 100 800
           
iPhone 6 16gb màu đen 4tr800 500 800 200 1600
iPhone 6 16gb màu trắng 5tr000 500 800 200 1600
iPhone 6 16gb màu Gold 5tr000 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb màu đen 5tr500 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb mau trắng 5tr600 500 800 200 1600
iPhone 6 64gb màu Gold 5tr800 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu đen 5tr800 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu trắng 6tr000 500 800 200 1600
iPhone 6 128gb màu Gold 6tr200 500 800 200 1600
           
iPhone 6 Plus 16gb màu đen 6tr500 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 16gb màu trắng 6tr600 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 16gb màu Gold 6tr700 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu đen 7tr500 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu trắng 7tr600 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 64gb màu Gold 7tr800 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb màu đen 7tr800 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb mau trắng 7tr900 700 800 200 2200
iPhone 6 Plus 128gb màu Gold 8tr200 700 800 200 2200
           
iPhone 6s 16gb màu đen 6tr600 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu trắng 6tr600 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu Gold  6tr800 600 1000 300 2700
iPhone 6s 16gb màu Rose 6tr800 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu đen 7tr800 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb mau trắng 7tr800 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu Gold 8tr200 600 1000 300 2700
iPhone 6s 64gb màu Rose 8tr200 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu đen 8tr500 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu trắng 8tr500 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu Gold 8tr700 600 1000 300 2700
iPhone 6s 128gb màu Rose 8tr700 600 1000 300 2700
           
iPhone 6s Plus 16gb màu đen 8tr000 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu trắng 8tr000 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu Gold 8tr300 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 16gb màu Rose 8tr300 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu đen 10tr000 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu trắng 10tr200 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu Gold 10tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 64gb màu Rose 10tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu đen 10tr500 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu trắng 10tr700 800 1200 300 4500
iPhone 6s Plus 128gb màu Gold / Rose 10tr800 800 1200 300 4500
           
iPhone 7 32gb 99% FULL 11tr500 call call call call
iPhone 7 128gb 99% FULL 13tr000 call call call call
iPhone 7 256gb 99% FULL 14tr000 call call call call
           
iPhone 7 Plus 32gb 99% FULL 15tr500 call call call call
iPhone 7 Plus 128gb 99% FULL 17tr500 call call call call
iPhone 7 Plus 256gb 99% Full 19tr000 call call call call